Bodies in Urban Spaces

Med Stockholms arkitektur som scenografi leder ett tjugotal dansare åskådarna på turen, som ger ett helt nytt perspektiv på Stockholms urbana landskap. Genom att placera kroppsskulpturer i tomma utrymmen i den arkitektritade miljön blir inte bara dessa ytor synliga, utan visar också hur den mänskliga kroppens närvaro kan förändra perspektivet på stadsbilden. Koreografen Willi Dorner har tidigare gjort turen i bland annat Paris, Lille, Helsingfors, Wien och Barcelona. Det hela startade 2004, då Willi Dorner på uppdrag av en arkitekt arbetade med invigningen av ett nybyggt hus. Willi Dorner placerade konstinstallationer på oväntade platser i byggnaden, och förändrade på så sätt besökarnas syn på rummet. Utifrån samma idé intresserar han sig nu för platser i det offentliga rummet. ”Bodies in Urban Spaces” är inget försök att ta över eller ta tillbaka det offentliga rummet. Willie Dorner vill istället integrera konsten i staden och låta den vara en del av det offentliga rummet." Från www.dansenshus.se