Stockholms Rådhus

Jag har arbetat med ombyggnaden av Stockholms Rådhus 2007 - 2009, Under tiden har jag dokumenterat arbetet och förändringarna bilderna publiceras här. Om jag kan hitta sponsring kanske det kan bli en bok.